Over ons

We hebben bij the River een drievoudige missie:
Reaching the lost, Reviving believers, Raising up leaders.
Lees meer

Meer over

Onze kerk

Reaching the

Lost

Miljoenen mensen zijn ver van God. Wij willen hen bereiken door het Goede Nieuws via elk mogelijk kanaal te delen zodat zij dicht bij God kunnen komen. Jezus kwam om de verlorenen te zoeken en te redden, en als kerk is het onze vreugde en voorrecht om deze missie vandaag de dag voort te zetten!
Lees meer

Reviving the

Church

Wij willen een kerk zijn waar je niet alleen kennis ontvangt OVER God, maar waar je Hem persoonlijk kan ontmoeten. Ervaar het zelf in onze kerk in Amsterdam. Nadat je Hem ontmoet hebt zal je vol van Zijn liefde, kracht en passie zijn zodat jij een impact kunt maken op deze generatie.
Lees meer

Raising up

Leaders

Er zijn veel mensen die God hard nodig hebben. Er is dus veel werk te doen; te veel voor een enkele man of vrouw om alleen te volbrengen. Daarom werken wij hard om leiders op te richten in hun volle God-gegeven potentieel zodat zij hun plek in kunnen nemen en een verschil kunnen maken in deze wereld.
Lees meer

HABAKUK 2:14

‘Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’ 
Lees over de visie

Pastor
Ben Kroeske

Ben heeft als 20-jarige een ontmoeting met God gehad. Vanaf dat moment wilt hij niets liever dan de roep van God voor zijn leven vervullen.
Lees meer

Kern-
waarden

Onze visie is vertaald naar onze zeven kernwaarden. Deze staan centraal in hoe wij werken en zijn leidend in hoe we omgaan met God en de mensen.
Lees meer

Pastor
Jacky Kroeske

Jacky is geboren in Puerto Rico en van jongs af aan heeft ze God al gediend. Met een groot hart voor de verlorenen draagt ze samen met Ben Kroeske de dagelijkse leiding van The River Amsterdam.
Lees meer