ANBI

Juridisch gezien is The River een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘kerkgenootschap The River‘ en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

DOELSTELLING EN BELEIDSPLAN

The River heeft als doel om het evangelie te verkondigen aan mensen die ver van God zijn. De meest effectieve manier om mensen te bereiken is via gezonde, sterke lokale kerken. Wij willen zo’n kerk zijn. Tevens willen wij een plek zijn waar mensen niet alleen over God horen, maar Hem ontmoeten en groeien in Zijn plan voor hun leven. Als resultaat verwachten we dat nieuwe leiders opstaan in ons midden die een impact maken op deze wereld met de boodschap van Jezus Christus.
Een uitgebreidere versie van de doelstelling en het beleidsplan van The River vind je hier:

Belasting Voordeel

Je kunt The River steunen door een eenmalige gift of een maandelijks terugkerende gift.
Geven